NAR-I BEYZA

"Akkor, beyaz ateş" mânâsında olan bu tâbir fizikte: 1800 derece kadar olan hararette erimeyen cismin sıcaklık hâli demektir. * Bir meyve adı.(Hikmet-i tabiiyede nâr-ı beyza hâlinde ateşin bir derecesi var ki; harareti etrafına neşretmiyor ve etrafındaki harareti kendine celbettiği için, şu tarz bürudetle, etrafındaki su gibi mâyi şeyleri incimad ettirip, mânen bürudetiyle ihrak eder. İşte zemherir, bürudetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir. Öyle ise, ateşin bütün derecâtına ve umum envâına câmi olan Cehenn

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • BERD-İ BEYZÂ — (Bak: Nâr ı beyz …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AKKOR — (Bak: Nâr ı beyza …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • nârıbeyza — sf., esk., Ar. nār + beyżāˀ Akkor …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.